Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Gorzowie Wlkp.

23 lipca br. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wiceprezes WFOŚiGW Ireneu

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Dotacje na ochronę bociana białego i warsztaty dla przyrodników

9 lipca br. w siedzibie Funduszu Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut podpisał  dwie kolejne umowy, dz

Nowe widoki z Parku Narodowego „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” w Chyrzynie będzie miał nową, okazałą platformę widokową. Powstanie ona

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że

„Nowe narzędzie dla wnioskodawców „Czystego Powietrza”

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla osób starających się

„Czyste Powietrze”: e-wnioski bez wychodzenia z domu

Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wnioskó

12 czerwca dniem wolnym.

Informujemy, że dzień 12 czerwca 2020 roku, na podstawie Zarządzenia Prezesa nr 06/20 z dnia 3 czerw