Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Kolejne umowy pożyczki podpisane

22 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7

Gmina Trzebiechów buduje kanalizację

8 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Bud

Wsparcie dla Gminy Świdnica

30 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadan

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 201

NFOŚiGW rozpoczyna nabór projektów w ramach programu SOWA na modernizację oświetlenia zewnętrznego -

24 maja rozpoczyna się nabór projektów; związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego przewidzi