Beta

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie zadań w województwie lubuskim w ramach Programu rozpocznie się 1 grudnia 2022 roku.

Wspólna realizacja Programu ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lubuskiego (w tym dzieci i młodzieży) w czterech zakresach tematycznych:

1.Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom

2.Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

3. Niskoemisyjny transport

4. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

Budżet Programu w województwie lubuskim, przewidzianego na lata 2023-2025, wynosi do 3.600.000,00 zł, a dofinasowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 90-95% (w zależności od statusu podmiotu wnioskującego).

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych zakresów tematycznych nastąpi w  czterech etapach i terminach:

  • I etap naboru: od 1.12.2022 r. do 30.01.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;

II etap naboru: od 11.08.2023 r. do 31.10.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;

  • II etap naboru: od 2.01.2023 r. do 30.01.2023 do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;

II etap naboru: od 11.08.2023 r. do 31.10.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;

  • III etap naboru: od 1.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Niskoemisyjny transport;
  • IV etap naboru: od 1.03.2023 do 30.03.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

 

1_program_priorytetowy_prwee.pdf1_PROGRAM Priorytetowy PRWEE »

1a_zalacznik_nr_1_do_programu_-_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf1a_Załącznik nr 1 do Programu - KATALOG kosztów kwalifikowanych »

2_regulamin_naboru_zmiana_terminu_i_etapu.docx2_Regulamin naboru wniosków_zaktualizowany »

2_regulamin_naboru_wnioskow_do_programu_rw_ee.docx2_Regulamin naboru wniosków »

2a_przykladowe_zakresy_tematyczne_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_naboru.docx2a_Przykładowe zakresy tematyczne_Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru »

2b_wykaz_zalacznikow_do_wniosku_przed_umowa_dotacyjna_zalacznik_nr_3_do_regulaminu_naboru.docx2b_Wykaz załaczników do wniosku przed umową dotacyjną _Załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru »

wniosek_czesc_a_regionalne_wsparcie_edukacji_ekologicznej.docWNIOSEK_ Część A_Regionalne Wsparcie Edukacji Ekologicznej »

wniosek_czesc_b_techniczno-ekologiczna_regionalne_wsparcie_ee.docWNIOSEK_Część B_techniczno-ekologiczna_Regionalne Wsparcie EE »

wniosek_czesc_c_1_charakterystyka_finansowa_zadania.doc.docxWNIOSEK_CZĘŚĆ C_1__charakterystyka finansowa zadania.doc »

3_1_4_wniosek_czesc_c_hr-f_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsxWNIOSEK_CZĘŚĆ C_HR-F_Harmonogram_Rzeczowo-Finansowy »

4_1_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_wzor_nr_1_bez_stosowania_pzp.docx4_1_OŚWIADCZENIE o WYBORZE WYKONAWCY_wzór nr 1_bez stosowania PZP »

4_2_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_z_pzp_wzor_nr_2.docx4_2_OŚWIADCZENIE o WYBORZE WYKONAWCY_z PZP_wzór nr 2 »

4_3_formularz_pomoc_de_minimis_wzor_12.xls4_3_Formularz _POMOC DE MINIMIS_wzor_1(2) »

4_3_oswiadczenie_o_innych_zrodlach_dofinansowania.docx4_3_OŚWIADCZENIE O INNYCH ŻRÓDŁACH DOFINANSOWANIA »

4_4_oswiadczenie_o_dzialalnosci_gospodarczej.pdf4_4_OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ »

4_5_oswiadczenie_o_informacji_srodowiskowej.doc4_5_OŚWIADCZENIE o INFORMACJI ŚRODOWISKOWEJ »

Nowe logo NFOŚiGW do pobrania: https://www.gov.pl/web/nfosigw/logotypy-obowiazujace-od-1-lipca-2023-r

5_instrukcja_oznakowania_zadan_prw_ee.docx5_INSTRUKCJA OZNAKOWANIA_zadań PRW EE »

karta_efektow_ekologicznych.docxKarta efektów ekologicznych »

rwee_wniosek_o_wyplate_srodkow_wraz_z_zalacznikiem_zestawienie_faktur_002.docWniosek o wypłatę środków »