Beta

Zgłaszanie nieprawidłowości

„Informujemy wszystkich interesariuszy WFOŚiGW w Zielonej Górze w tym beneficjentów POIiŚ 2014-2020 o mechanizmie sygnalizacyjnym, umożliwiającym sygnalizowanie/zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.”

Mechanizm ten składa się z:

Mechanizm opisany jest szczegółowo w "Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020" - (sekcja 9.1.4)

WFOŚiGW w Zielonej Górze gwarantuje, że wobec osób korzystających z powyższego mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.