Beta

KONKURS dla LUBUSKICH MEDIÓW – EDYCJA 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nt.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA – INFORMACJA I EDUKACJA W LUBUSKICH MEDIACH

 

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Konkursu dla mediów województwa lubuskiego z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadań o tematyce priorytetowej Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach.
  2.  Nabór wniosków rozpoczyna się  1 marca 2023 r. i  kończy 30 marca 2023 r.
  3. Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa o gospodarowaniu zasobami środowiska poprzez zaktywizowanie mediów województwa lubuskiego do upowszechniania informacji i prowadzenia edukacji ekologicznej na temat zrównoważonego rozwoju w polskim systemie ochrony środowiska oraz źródeł i zasad finansowania tego systemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
  4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wydawcy prasowi, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, realizujący programy edukacyjne z zapewnieniem wydania / emisji na terenie województwa lubuskiego.
  5. Przedmiotem zadań zgłoszonych do Konkursu powinny być cyklicznie przygotowywane i publikowane / emitowane w czasie trwania Konkursu, tj. od daty ogłoszeni naboru wniosków  do 31.12.2023 r., publikacje prasowe w formie kolumn prasowych, audycje radiowe lub telewizyjne programy ekologiczne, kierowane do mieszkańców województwa lubuskiego, zawierające wskazana przez Fundusz tematykę nadrzędną i obejmujące swym zasięgiem obszar co najmniej jednego powiatu województwa lubuskiego.
  6. Dofinansowanie zadań wyłonionych w Konkursie nastąpi w formie dotacji bezzwrotnej na cele bieżące do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 40.000,- zł na jedno zadanie. Pula środków przewidzianych  przez Fundusz na dofinansowanie wszystkich zadań  wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 150.000,- zł.
  7. Szczegółowy sposób postępowania konkursowego i zasady oceny, warunki realizacji  i udzielenia dotacji dla zadań wyłonionych w Konkursie określa Regulamin Konkursu i stanowiące jego integralną część załączniki, zamieszczone na stronie internetowej www.wfosiw.zgora.pl .

 

 

REGULAMIN KONKURSU i ZAŁACZNIKI do REGULAMINU

1.zalacznik_nr_1_do_regulaminu_warunki_konkursu_edycja_2023.docx1.Załącznik nr 1 do Regulaminu_Warunki Konkursu _EDYCJA 2023 »

2.zalacznik_nr_2_do_regulaminu_kryteria_oceny_wnioskow_edcyja_2023.docx2.Załacznik nr 2 do Regulaminu_Kryteria Oceny Wniosków_Edcyja 2023 »

regulamin_konkursu_lubuskie_media_edycja_2023.docxREGULAMIN Konkursu Lubuskie Media_Edycja 2023 »

zalacznik_nr_3_do_regulaminu_arkusz_kontrolny_do_okresowego_koncowego_rozliczenia_zadania_edycja_2023.xlsZałącznik nr 3 do Regulaminu_ARKUSZ kontrolny do okresowego_końcowego rozliczenia zadania_edycja 2023 »

FORMULARZ WNIOSKU 2023

wniosek_czesc_a_ogolna_2023.docWNIOSEK_ Część A_ ogólna_2023 »

wniosek_b_prasa_2023.docWNIOSEK_B_PRASA_2023 »

wniosek_b_rtv_2023.docWNIOSEK_B_RTV 2023 »

DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE

metryka_kolumny_prasowej_2023.docMetryka kolumny prasowej_2023 »

metryka_audycji_radiowej_2023.docMetryka_audycji_radiowej_2023 »

metryka_programu_telewizyjnego_2023.docMetryka_programu_telewizyjnego_2023 »

sprawozdanie_okresowe_203_telewizja_2023.docSprawozdanie okresowe_203_TELEWIZJA_2023 »

sprawozdanie_okresowe_koncowe_prasa_2023.docSprawozdanie okresowe_końcowe_prasa_2023 »

sprawozdanie_okresowe_koncowe_radio_2023.docSprawozdanie okresowe_końcowe_RADIO_2023 »

zalacznik_nr_3_do_regulaminu_arkusz_kontrolny_do_okresowego_koncowego_rozliczenia_zadania_edycja_2023.xlsZałącznik nr 3 do Regulaminu_ARKUSZ kontrolny do okresowego_końcowego rozliczenia zadania_edycja 2023 »

Wykaz terminów publikacji__załacznik do WNIOSKU 2023

4.wykaz_terminow_emisji_radio_edycja_2023.doc4.Wykaz_terminow_emisji_RADIO_Edycja 2023 »

4.wykaz_terminow_emisji_telewizja_edycja_2023.doc4.Wykaz_terminow_emisji_TELEWIZJA_Edycja 2023 »

4.wykaz_terminow_publikacji_prasa_edycja_2023.doc4.Wykaz_terminow_publikacji_PRASA_Edycja 2023 »

ZAŁĄCZNIKI

formularz_pomoc_de_minimis_wzor_1_eedycja_2023.xlsFormularz _pomoc de minimis_wzor_1_eEDYCJA 2023 »

oswiadczenie_o_dzialalnosci_gospodarczej_edcyja_2023.docOświadczenie o działalności gospodarczej_Edcyja 2023 »

wykaz_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_konkursie_edycja_2023.docxWykaz wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w Konkursie_Edycja 2023 »