Beta

Aktualności

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

  • 2020-01-08

08 stycznia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zadanie polega na modernizacji krajowego systemu

Więcej

Ponad 2 miliony złotych trafi do Trzebiechowa

Ponad 2 miliony złotych trafi do Trzebiechowa

  • 2019-11-18

15 listopada br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa SUW oraz budowa odcinka systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów” realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Trzebiechowie. Zakr

Więcej

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

  • 2019-11-14

Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający na 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środo

Więcej

Jak wypełnić wniosek „Mój Prąd” i otrzymać dotację na fotowoltaikę?

  • 2019-11-06

Od początku września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi priorytetowy Program „Mój Prąd”, kierowany do osób fizycznych z całego kraju, które chcą zainstalować w swoich domach mikroinstalacje fotowoltaiczne w celu wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Wszystkim potencjalnym beneficjentom tego Programu przypominamy, że będzie on realizowany przez 6 lat, od 2019 do 2025 roku, a wnioski na bieżąco przyjmuje NFOŚiGW w

Więcej

Rozstrzygnięcie II etapu postępowania w sprawie naboru dwóch kandydata na stanowisko Podinspektora ds. wdrażania Programu priorytetowego „Czyste powietrze”

  • 2019-10-17

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych dotyczących; naboru dwóch kandydatów na stanowiska podinspektorów  ds. wdrażania Programu priorytetowego „Czyste powietrze” zgodnie z ogłoszeniem nr 06/19 z dnia  6 września 2019 roku.

Więcej

Wsparcie dla Gminy Niegosławice

Wsparcie dla Gminy Niegosławice

  • 2019-10-03

1 października br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki oraz umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice” realizowanego przez Gminę Niegosławice.  Zakres zadania obejmuje budowę

Więcej

10 milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarach

10 milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarach

  • 2019-10-03

2 października br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach Etap I – budowa i modernizacja obiektów technologicznych” realizowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Złota Struga”.   Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudow

Więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

  • 2019-09-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2020. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie

Więcej

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

  • 2019-09-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projekt

Więcej

Dotacje z NFOŚiGW do 95% dla budownictwa publicznego

  • 2019-09-06

Nabór wniosków do 20 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nowy Program priorytetowy  pn.  „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Środki pomocowe, w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie, przeznaczone są na mod

Więcej