Beta

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 - Działanie 4.3 RPO-L2020

W dniu 27 stycznia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Uchwałą Nr 002/06/17 zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu

nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.

 

Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

 

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

(nr strony)

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

1.

str. 1

Nabór wniosków od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

Nabór wniosków od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 24 lutego 2017 r.

2.

str. 7

1.Typy Wnioskodawców

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

1.Typy Wnioskodawców

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 24 lutego 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

Zmiana obowiązuje od dnia 27.01.2017 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 - >> pobierz

Wykaz zmian w Regulaminie” - >> pobierz

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon regulamin_k.pdf2.8 MB
PDF icon wykaz.pdf34.71 KB