Beta

OGŁOSZONE

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

  • 2016-12-30

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.   Zmiana obowiązuje od dnia 29.12.2016 r. Załączniki: Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 - >> pobierz Wykaz zmia

Więcej

Informacje w zw. z ogłoszonym konkursem RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2016-12-23

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 oraz wątpliwościami, jakie omówione zostały z potencjalnymi Beneficjentami w trakcie spotkania  zorganizowanego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia br., informujemy, iż w dniu 20 grudnia br. otrzymaliśmy opinię Ministerstwa Rozwoju w sprawie „etapowania” projektów składanych w ramach ww. konkursu, tak aby możliwym było raportowanie poziomu realizacji wsk

Więcej

KONKURS w ramach RPO-L2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

  • 2016-11-21

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) ...

Więcej