Beta

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.

 

Zmiana obowiązuje od dnia 29.12.2016 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 - >> pobierz

Wykaz zmian w Regulaminie” - >> pobierz

autor: Ewelina Tomasik