Beta

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości dotyczące możliwości wykazywania wartości wskaźnika wpisanego do ram wykonania w przypadku, gdy działania obejmujące budowę/przebudowę/remont sieci kanalizacyjnej zostaną poniesione w ramach wydatków niekwalifikowalnych  informujemy, że zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju wartość wskaźnika dla działań/przedsięwzięć niepodlegających finansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, stanowiących wydatki niekwalifikowane, nie może być wykazywana.