Beta

Aktualności

Doradcy energetyczni na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli

  • 2016-10-03

28 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, Urzędu Gminy Nowa Sól oraz Powiatu nowosolskiego.Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:Projekt doradztwa energetycznego, zakres usług doradców,Środki NFOŚiGW na zadania z za

Więcej

Doradcy energetyczni pogłębiali swoją wiedzę w Ambasadzie Danii

  • 2016-10-03

19 września 2016 roku doradcy energetyczni wzięli udział w warsztatach dla Doradców Energetycznych i przedstawicieli gmin zorganizowanych przez Ambasadę Danii. Honorowym patronem spotkania był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Spotkanie realizowane było w ramach Projektu Smart Living – w kręgu innowacji.Temat przewodni warsztatów: „Ja efektywnie gospodarować energią w gminie”.W trakcie spotkania przedstawiono i omówiono następujące prezentacje:Koncepcja do

Więcej

Doradcy energetyczni na spotkaniu ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi

  • 2016-10-03

Dnia 31 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbyło się szkolenie skierowane dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu Gminy Międzyrzecz...

Więcej

KONKURS projektów w ramach Działania 1.3 i 1.3.2

  • 2016-10-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowymKONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016

Więcej

Bezpłatne, internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

  • 2016-10-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż Green Cross Poland przy współpracy z wysokiej klasy Ekspertami organizuje bezpłatne, internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii.Szkolenie obejmuje następujące tematy:Planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii OZE;Aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji w OZE;Prawo budowlane w ujęciu inwestycji w OZE;Elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora OZE;As

Więcej

Analiza ankiety

  • 2016-10-03

Analiza ankiety dotyczącej realizacji projektu pn: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Więcej

Szkolenie online

  • 2016-10-03

12 lipca 2016 roku w godzinach od 11:00-12:30 organizuje szkolenie online

Więcej

Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • 2016-09-30

28 kwietnia 2016 r. podpisanie Umowy o partnerstwie podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska ...

Więcej