Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2021 r. – 31.01.2023 r.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć osobiście, emailem lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 30.06.2021 r. do godziny 14:00.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: