Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Świadczenie usługi kserograficznej i skanu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra lub email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl w terminie do 28.04.2021 r. do godz. 14:00