Beta

Zapytanie ofertowe: Wznowienie na okres 2 lat, 50 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint antywirus „NOD 32” wraz z konsolą administracyjną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wznowienie na okres 2 lat, 50 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint antywirus „NOD 32” wraz z konsolą administracyjną .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2016r. do godziny 15.00.

Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra / sekretariat II piętro Funduszu, lub e-mailem na adres: sekretariat@wfosigw.zgora.pl  lub faxem na nr. - 68 454 82 52 - na kompletnym Formularzu Ofertowym (zał. nr. 1 do niniejszego ogłoszenia).

Uwaga: Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego), a jego oferta zostanie uznana za najciekawszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej oferty (oryginału).

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

  •     Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz
  •     zał. nr 1 - Formularz ofertowy >> pobierz
  •     zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >> pobierz
Załączniki: 
Wielkość
Package icon zapyt_ofertowe_s2.zip664.77 KB
Package icon formularz_s2.zip826.27 KB
Image icon oswiadczenie.jpg438.03 KB