Beta

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telekomunikacyjnych; szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP

Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godziny 14:00.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: