Beta

Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 1. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w kopercie listownie lub przesłać w formie faxu pod nr 68 454 82 52,  e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, sektrtariat II piętro, w terminie do godziny 15,00 w dniu   28 grudnia 2016 r.
 3. Osoba do kontaktu ze strony WFOŚiGW: Juliusz Kordoń, e-mail: biuro@wfosigw.zgora.pl
 4. W ofercie należy podać: kwotę  brutto miesięcznej obsługi,

 kwotę brutto za całkowity okres realizacji usługi,

 ilość lat doświadczenia,

 oświadczenie o posiadanych stosownych badaniach lekarskich. 

 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniżej oferowanej ceny oraz doświadczenia wykonawcy.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uwagi: Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego), a jego oferta zostanie uznana za najciekawszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej oferty (oryginału).

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

 •     Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz
 •     zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia >> pobierz
 •     zał. nr 2 - Formularz ofertowy >> pobierz
 •     zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >> pobierz
 •     zał. nr 4 - Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu czynności kierowcy samochodów służbowych >> pobierz
Załączniki: 
Wielkość
Package icon zapytanie_ofertowe.zip671.93 KB
Package icon f_ofertowy_z2.zip557.29 KB
Package icon sopz_z1.zip1.39 MB
Image icon oswiadczenie_z3.jpg415.85 KB
Image icon doswiadczenie_z4.jpg373.73 KB