Beta

Zamknięcie postępowania na wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie pkt IX. ppkt. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowegoz dnia 24.10.2016r. zamyka postępowanie bez podania przyczyny.