Beta

Wybór podmiotu uprawnionego do obsługi prawnej WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 23.09.2016r. kryteriów oraz złożonych ofert do obsługi prawnej wybrana została

Kancelaria Prawnicza Kwietniowscy & Wspólnicy, ul. Jedności 23/5, 65-018 Zielona Góra