Beta

Unieważnienie postępowania WAF.212.14.2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z 26 kwietnia 2021 r. pozostawia pozostawić bez rozstrzygnięcia  zapytanie ofertowe w przedmiocie Usługi pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze