Beta

Zapytanie ofertowe: na zakup licencji Microsoft 365 Business Standard dla 40 użytkowników na okres 12 miesięcy.

Ofertę należy przygotować w oparciu dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 25.05.2022 r. do godz. 14:00.