Beta

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów

W dniu 14 listopada 2014 roku na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.  z o. o. odbyło się otwarcie nowoczesnej linii technologicznej, która jest jednym z elementów projektu: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 - Etap III”.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Całkowity koszt realizacji Projektu to ponad 20.000.000 zł

 

 

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej instalacji sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz na  rozbudowie  linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Pozwoli to na wdrożenie technologii automatycznego sortowania, która znacznie zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Nowoczesna linia technologiczna umożliwi dwukrotnie większy odzysk surowców wtórnych.
W wyniku realizacji projektu moc przerobowa rozbudowanego i zmodernizowanego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych wynosić będzie 58,3 tys. ton/rok. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych zmniejszy się do 36%.


Zobacz galerię zdjęć:

 

Załączniki: 
Wielkość
Image icon img_2165.jpg794.86 KB
Image icon img_2167.jpg925.23 KB
Image icon img_2183.jpg804.77 KB
Image icon img_2185.jpg755.1 KB
Image icon img_2208.jpg751.79 KB
Image icon img_2215.jpg704.1 KB
Image icon img_2249.jpg606.03 KB
Image icon img_2264.jpg795.44 KB