Beta

Oczyszczalnia Ścieków Łącza w Łężycy

Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze to udzielanie pożyczek i dotacji m.in. na ochronę wód i gospodarkę wodną. Przykładem jest Oczyszczalnia Ścieków Łącza w Łężycy, oczyszczająca ścieki dla miasta Zielona Góra.
 


Oczyszczalnię ścieków zlokalizowano około 7 km na północ od Zielonej Góry w rejonie na zachód od wsi Łężyca, w odległości 2 - 3 km od dróg relacji Czerwieńsk - Wysokie oraz Zielona Góra - Wysokie. Oczyszczalnia przejmuje ścieki z miasta Zielona Góra i okolic. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łącza. Rzeka ta jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Zimna Woda. Jakość wody odbiornika jest systematycznie badana przez laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków "Łącza". Oczyszczalnia została zaprojektowana w układzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Jej przepustowość to 51.225 m3 na dzień. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kanałem otwartym, wyposażonym w  budowle spiętrzające tworzące 5 zbiorników retencyjnych o pojemności łącznej: 84 000 m3 .Kanał dopływowy kończy przelewowa komora separacyjna, gdzie nadmiar ścieków deszczowych odprowadzany jest obejściem technologicznym oczyszczalni. W 2006 roku została zakończona budowa suszarni osadów. To pierwszy etap inwestycji rozbudowy węzła osadowego o instalację suszenia i spalania osadów ściekowych.  W drugim etapie została wybudowana spalarnia, będąca na etapie trwającego rozruchu technologicznego.
 


Zobacz galerię zdjęć: