Beta

Dofinansowanie modernizacji ścieżki przyrodniczo-leśnej

Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się poprzez udzielanie pożyczek i dotacji m.in. na

  • ochronę przyrody,
  • edukację ekologiczną.

Jednym z przekładów wspierania edukacji ekologicznej jest dotacja na modernizację ścieżki przyrodniczej "Gryżyńskie Uroczyska". WFOŚiGW dofinansował w połowie tę inwestycję.
 


 

W lipcu 2013 roku WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z PGL LP Nadleśnictwem Bytnica umowę o dofinansowaniu modernizacji ścieżki przyrodniczo-leśnej "Gryżyńskie Uroczyska".
Gryżyńskie Uroczyska charakteryzują się bogactwem przyrodniczym oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Odnowiona ścieżka, długości 8,11 km, biegnąca przez teren Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, służy turystyce pieszej, rowerowej i wodnej, a nawet narciarskiej. I etap modernizacji, dotowany przez Fundusz kwotą 149.487 zł, obejmował budowę w 2013 r. elementów małej architektury. Modernizacja objęła 11,12 km utworzonej w 1997 roku ścieżki, z czego 3,02 km zostało zlikwidowane, 5,58 km poddane zostało przebudowie, a 2,53 km - wytyczone od nowa. Pomiędzy wsiami Gryżyna i Grabin znajduje się najciekawsza część parku. Strome wąwozy, źródła, jezioro polodowcowe, stawy hodowlane, ruiny starych młynów i wszechobecna cisza tworzą niezwykłą atmosferę, która sprzyja odpoczynkowi. Aby zapewnić zwiedzającym bezpieczeństwo zwiedzania i funkcjonalność ścieżki wybudowano parking, mostki i kładki, ogrodzenia, poręcze i barierki, zamontowano tablice edukacyjne oraz witacze, wiaty na końcu trasy, zadaszenia, ustawiono stoły i ławki, kosze na śmieci, kierunkowskazy. W dniu 28 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej ścieżki. 


Zobacz galerię zdjęć: