Beta

Zyski dla gmin w Programie „Czyste Powietrze”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło przyznanie dodatkowych środków finansowych dla gmin, podpisujących Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Gminy chętne do skorzystania z pakietu zachęt, powinny do końca lutego 2021 r. zgłosić się do wfośigw w formie pisemnej, wyrażając wolę podpisana porozumienia o współpracy przy Programie „Czyste Powietrze”.

Gminy, które już przystąpiły do Programu „Czyste Powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z wfośigw, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wfośigw propozycję aneksu do podpisanego już wcześniej porozumienia.