Beta

Wydłużenie realizacji w Programie „Moja Woda” – I NABÓR 2020

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda dla wniosków złożonych w pierwszym naborze w 2020 roku został wydłużony do 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem złożenie wniosku o płatność musi nastąpić maksymalnie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (nie dotyczy budynków nowo budowanych – w przypadku budynków nowo budowanych złożenie wniosku o płatność musi nastąpić po przekazaniu lub zgłoszeniu do użytkowania budynku, dla którego została wykonana instalacja gromadzenia wody opadowej i roztopowej).

Brak złożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie będzie skutkował anulowaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.