Beta

Współpraca z gminami na wielu płaszczyznach

Współpracujemy na wielu płaszczyznach - planujemy przyszłościowo.
 
Dobra współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z gminami województwa lubuskiego przejawia się podczas współrealizacji wielu inicjatyw i zadań proekologicznych. Dzięki niej programy skutkują większą wydajnością i efektywnością. Analiza i ocena przyszłych zadań jest podstawą do utworzenia nowych strategii i platform współuczestnictwa w aspekcie szeroko pojętej ochrony środowiska.
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o wspólnych projektach rozmawiali: Prezes Zarządu WFOŚiGW Mirosław Glaz i Wójt Gminy Dąbie Bogusław Zaraza.