Beta

Wspieramy czystość wód

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano Umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: Doposażenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w aparaturę pomiarową przeznaczoną do prowadzenia monitoringu środowiska - wód na terenie województwa lubuskiego.

Dzięki wsparciu baza badawcza jednostki zostanie wyposażona w specjalistyczna aparaturę, tj. chromatograf gazowy z detektorem mas oraz wstrzykowo - przepływowy analizator cyjanków. Sprzęt zostanie wykorzystany do przeprowadzania badań substancji niebezpiecznych, które do tej pory nie były monitorowane, znajdujących sie w akwenach wodnych na terenie województwa. Działanie zakłada elementy edukacyjne przedsięwzięcia między innymi przeszkolenie specjalistyczne kadr z obsługi zakupionej aparatury. 

Koszt całkowity i kwalifikowany brutto wynosi 999.800,00 zł. Zielonogórski Fundusz udzielił  dofinansowania, poprzez przekazanie środków do rezerwy celowej budżetu państwa do kwoty 600.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował Prezes Zarządu Mirosław Glaz. W imieniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim Umowę podpisała Dorota Konaszczuk  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim.