Beta

Wsparcie Funduszu obejmie kolejnych beneficjentów

Konstruktywne rozmowy kształtują realne plany.
 
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze cyklicznie odbywają się międzyinstytucjonalne rozmowy o przyszłych ekodziałaniach i realnym wsparciu, oparte na dogłębnej analizie rzeczywistych potrzeb oraz poznaniu możliwości i potencjału przyszłych beneficjentów. Dzięki spotkaniom możliwe jest zapoznanie się z realnym problemem, nad którym należy się pochylić w sposób pozwalający na efektywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i wypracowanie optymalnych rozwiązań.
W rozmowach uczestniczyli: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mirosław Glaz, Izabela Mazurkiewicz-Kąkol Wójt Gminy Świdnica oraz Arkadiusz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.