Beta

Wsparcie dla strażaków w Templewie

W dniu 5 lipca br. została podpisana w siedzibie Funduszu umowa dofinansowania dla OSP w Templewie na zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepką transportową. Umowę podpisali: Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie Aleksander Kusz. Realizacja zadania, zaplanowana do 31.08.2022 r., wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bledzew oraz zwiększenie możliwości taktycznych Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej z OSP Templewo, w szczególności poprzez możliwość poruszania się po trudno dostępnym terenie, a tym samym zwiększenie obszaru prowadzonych działań ratowniczych. Sprzęt pozwoli na przemieszczanie się, patrolowanie i prowadzenie akcji ratowniczych m.in. w obszarze wałów przeciwpowodziowych, w lasach, na terenach bagiennych, do których dojazd standardowym pojazdem jest bardzo utrudniony, bądź wręcz niemożliwy.  Koszt całkowity zadania wynosi 60.400 zł, z czego dotacja z Funduszu wynosi 30.000 zł.