Beta

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 02 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pan Mariusz Herbut w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Połęcku z Oddziałem w Maszewie wręczył Jednostkom OSP decyzje o przyznaniu dofinansowania
w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak.

W spotkaniu wzięły udział następujące Jednostki:
OSP Połęcko z Oddziałem w Maszewie
OSP Radomicko z Oddziałem Zamiejscowym w Lubogoszczy
OSP Rybaki

Gratulujemy wszystkim jednostkom oraz dziękujemy Wójtowi Gminy Maszewo Panu Dariuszowi Jarocińskiemu za uczestnictwo jak i pomoc w organizacji spotkania, a także za nieustającą współpracę z WFOŚiGW w Zielonej Górze.