Beta

Wręczenie promes w ramach środków WFOŚiGW oraz Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1)

W dniu 15.06.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz ze Starostą Powiatu Wschowskiego Panem Andrzejem Bielawskim, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Panią Jolantą Wielgus oraz Lubuskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patrykiem Maruszakiem przekazali przedstawicielom jednostek OSP z terenu województwa lubuskiego symboliczne czeki wraz z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych odbyło się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli.

Czeki wręczono następującym jednostkom OSP: OSP Mirocin Górny, OSP Gostchorze, OSP Wyszanowo, OSP Skwierzyna, OSP Gola, OSP Ołobok, OSP Nowogród Bobrzański, OSP Lutol Suchy oraz OSP Pszczew

Podczas wręczenia decyzji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut, dziękował Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz codziennego bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaoferował dalszą pomoc Funduszu w zakresie dofinansowań. Zachęcał także obecnych samorządowców do zapoznania się i skorzystania z programu „Nowoczesna Remiza” na terenie swoich gmin.  

W roku bieżącym w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1) oraz środków własnych Funduszu, WFOŚiGW we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakup 10 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz jednego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w łącznej kwocie 1.273.000,00 zł.

.