Beta

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 20.05.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jackiem Kurzępą oraz Zastępcą Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Januszem Drozda przekazali przedstawicielom jednostek OSP z powiatu świebodzińskiego promesy w ramach Programu „Mały Strażak”.

Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego odbyło się przy okazji powiatowych obchodów dnia strażaka przy ratuszu w Świebodzinie.

Podczas wręczenia decyzji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut, Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Kurzępa dziękowali Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich zaangażowania i dotychczasową pracę na rzecz naszego codziennego bezpieczeństwa.

W roku bieżącym w ramach Programu „Mały Strażak” WFOŚiGW we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował 298 jednostek OSP z województwa lubuskiego, na łączną kwotę niemal 3.600.000,00 zł.