Beta

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 17.05.2022r. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Wiceprezesem Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Ireneuszem Madejem oraz Lubuskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patrykiem Maruszakiem przekazali przedstawicielom jednostek OSP z powiatu zielonogórskiego promesy w ramach Programu „Mały Strażak”.

Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego odbyło się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze.

Podczas wręczenia decyzji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut, Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Płonka, Doradca Wojewody ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego Grzegorz Maćkowiak, a także Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak dziękowali Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich zaangażowania i dotychczasową pracę na rzecz naszego codziennego bezpieczeństwa. Poruszono również kwestie dalszych dofinansowań Jednostek.

W roku bieżącym w ramach Programu „Mały Strażak” WFOŚiGW we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował 298 jednostek OSP z województwa lubuskiego, na łączną kwotę niemal 3.600.000,00 zł.

W kolejnych dniach natomiast odbędzie się wręczenie decyzji Jednostkom z pozostałych powiatów.