Beta

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11

ogłasza nabór wniosków

PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.

Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 700.000,- zł.

Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2019r.

Wnioski na odpowiednich formularzach, właściwych dla danego rodzaju zadania, należy wypełnić zgodnie z przyjętymi Zasadami i trybem udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, Kryteriami  wyboru przedsięwzięć i Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej oraz  Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2019 rok.

Szczegółowe informacje oraz formularze na stronie Funduszu www.wfosigw.zgora.pl lub pod numerem telefonu   68  419 69 00.