Beta

W gminie Górzyca powstała farma fotowoltaiczna o mocy 6,2 MW

W dniu 11 stycznia 2023 roku Zarząd Funduszu uczestniczył w otwarciu nowej inwestycji dofinansowanej ze środków pożyczkowych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Farma wybudowana w miejscowości Górzyca składa się z około dwudziestu tysięcy paneli fotowoltaicznych, które rocznie są w stanie wygenerować blisko 6 tys. MWh energii. To ograniczy emisję gazu cieplarnianego CO2 o blisko 5 tys. ton rocznie. Energia elektryczna wytworzona dzięki promieniowaniu słonecznemu jest sprzedawana do sieci energetycznej poprawiając dzięki temu bilans używanej zielonej energii.

Wojewódzki Fundusz wsparł przedmiotową inwestycję preferencyjną pożyczką na kwotę 9,5 mln zł. W montażu finansowym znaczący udział miała również dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kwocie prawie 9 mln zł.

To bardzo ważny moment dla Spółki BB Developement jak również dla całego regionu. Inwestycja jest zwieńczeniem naszych wieloletnich starań, które przyczynią się w istotny sposób do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce  – mówi Stefan Biliński – wspólnik i prokurent spółki.

Mariusz Herbut, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pogratulował inwestorowi ogromnego sukcesu. Podkreślił również fakt, że część farmy fotowoltaicznej powstała na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, co w jeszcze większym stopniu zasługuje na uznanie jako racjonalne działanie związane z wykorzystaniem terenów potencjalnie uznanych za „stracone” dla jakiejkolwiek aktywności gospodarczej.