Beta

Ten Program daje olbrzymie możliwości

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

W związku z powyższym zachęcamy lubuskie Gminy do wspólnej realizacji Programu poprzez tworzenie tzw. Punktów Konsultacyjnych.

Warunkiem nawiązania współpracy jest zawarcie przez Gminę oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze stosownego Porozumienia, które: definiuje zasady realizacji zadań Programu na terenie Gminy, formy wsparcia wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie, metodykę rozliczenia zrealizowanych inwestycji, oraz zasady związane z ponoszeniem przez Gminę kosztów, generowanych podczas wdrażania Programu.

W gronie podmiotów współpracujących w Programie dla dobra swoich mieszkańców przywitaliśmy Urząd Miejski Żary, reprezentowany przez Patryka Falińskiego Zastępcę Burmistrza Miasta Żary oraz Urząd Miasta Gubin, który reprezentował Burmistrz Bartłomiej Bartczak.

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Porozumienie podpisał Mariusz Herbut Prezes Zarządu.