Beta

Sprawdziliśmy to - ekologia niejedno ma imię

Ekologia to dbałość o naturę, przyjazne otoczenia ale i zdrowy styl życia. Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze są wszędzie tam, gdzie promuje się życie w stylu eko. Letni Młodzieżowy Festyn Tenisowy pn. "Żyj zdrowo z ekologią na Ty", zorganizowany przez Lubuski Związek Stowarzyszeń Tenisowych, był okazją do spotkania nie tylko z mieszkańcami Zielonej Góry, w niemal każdym przedziale wiekowym.

Działania promocyjne Programów realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze (min. "Czyste Powietrze" i "Moja Woda") oraz poradnictwo energetyczne cieszyły się dużym odbiorem wśród uczestników Festynu. Liczne, towarzyszące działania animacyjne, konkursy, współzawodnictwo sportowe, organizowane przez wystawców, miało na celu ukazanie konieczności wieloaspektowego  odbioru pojęcia ekologii oraz zapoznania uczestników Festynu z przedsięwzięciami na rzecz ochrony środowiska.

 

 

fot 1 – Dariusz Biczyński - fotografia kreatywna