Beta

Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich Panem Ireneuszem Gaszą i przedstawicielami Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczącego możliwości wsparcia WFOŚIGW  w Zielonej Górze w sferze edukacji ekologiczne, tworzenie ścieżek edukacyjnych i parku dendrologicznego. Spotkane odbyło się 21.04.2021r.