Beta

Spotkanie dotyczące planowanego do realizacji konkursu pn.: „Mikołajkowy konkurs wiedzy o efektowności energetycznej i odnawialnych źródłach energii”

W dniu 3.11.2021 roku odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pana Mariusza Herbuta z Lubuską Kurator Oświaty panią Ewą Rawą. Podczas spotkania omówiono planowany do realizacji przez WFOŚiGW w Zielonej Górze konkurs dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Województwa Lubuskiego. Konkurs będzie obejmował swoim zakresem wiedzę dotyczącą efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Konkurs będzie miał formę internetową. Planowany termin ogłoszenia konkursu 6 grudnia 2021 roku.
O szczegółach konkursu będziemy informowali w kolejnych wiadomościach.

 

 

Konkurs będzie realizowany w ramach programu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”