Beta

Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli JST i środowisk okołobiznesowych.
 

Reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pod przewodnictwem Ireneusza Madeja Zastępcy Prezesa Zarządu, zaprezentowali działalność Funduszu podczas Forum Gospodarczego pn. "Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski".

 

Spotkanie, w którym wzięli udział ministrowie, prezesi i przedstawiciele instytucji rządowych, m.in.:

 

  • Mateusz Berger - sekretarz stanu w KPRM
  • Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w KPRM
  • Ireneusz Zyska - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Grzegorz Piechowiak - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
  • Cezariusz Lesisz - prezes ARP
  • Mikołaj Różycki - wiceprezes PARP
  • przedstawiciele PKN ORLEN, PERN S.A., PSE S.A., GazSystem


objął swoim honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

Kluczowymi zagadnieniami, poruszanymi przez prelegentów były między innymi: dywersyfikacja źródeł energii, zastosowanie nisko - i zeroemisyjnych źródeł energii oraz prezentacja realizowanych projektów infrastrukturalnych.