Beta

Rusza Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie zadań w województwie lubuskim w ramach Programu rozpocznie się 1 grudnia 2022 roku.

Wspólna realizacja Programu ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lubuskiego (w tym dzieci i młodzieży) w czterech zakresach tematycznych:

1.Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom

2.Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

3. Niskoemisyjny transport

4. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

Budżet Programu w województwie lubuskim, przewidzianego na lata 2023-2025, wynosi do 3.600.000,00 zł, a dofinasowanie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 90-95% (w zależności od statusu podmiotu wnioskującego).

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych zakresów tematycznych nastąpi w  czterech etapach i terminach:

  • I etap naboru: od 1.12.2022 r. do  29.12.2022 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;
  • II etap naboru: od 2.01.2023 r. do 30.01.2023 do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
  • III etap naboru: od 1.02.2023 r. do  28.02.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Niskoemisyjny transport;
  • IV etap naboru: od 1.03.2023 do 30.03.2023 r. do godz. 15.00 dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

Szczegółowe informacje i zasady naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami do pobrania, znajdują się w zakładce: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej