Beta

Rejon międzyrzecki bardziej eko – dwukrotna moc przepompowni

Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków we wsi Święty Wojciech zakończona z sukcesem! Od tej chwili będzie możliwość przyłączenia do niej nowych obiektów: domków, domów wielorodzinnych
i firm. Skorzysta również nowa strefa inwestycyjna: Międzyrzecki Parki Przemysłowy nr 2.

Uroczyste otwarcie obiektu zainaugurował Prezes Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Bogusław Czop, składając podziękowania instytucjom wspierającym rozbudowę, na którą pozyskano dotację z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41,5 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Herbut.