Beta

Przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udowodniły, że… „Kobieta potrafi”!

Na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. pracownice WFOŚiGW w Zielonej Górze wzięły udział w pokazach i zajęciach praktycznych, organizowanych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 1

w Zielonej Górze. Panie miały okazję zapoznać się min. z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, technikami używania sprzętu gaśniczego oraz skutecznym i prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizowana z okazji Dnia Kobiet IV Lubuska Akcja Strażacy Kobietom  „Kobieta potrafi” miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy za zaproszenie.