Beta

Program "Czyste Powietrze" komunikat

„Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego

w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.”