Beta

Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" w dniu 26.05.2021r.

Pan Ireneusz Madej Zastępca Prezesa Zarządu przedstawił zadania WFOŚiGW w Zielonej Górze

oraz odpowiadał na pytania dotyczące głównie Programów Priorytetowych "Czyste Powietrze" i "Moja Woda".