Beta

Poniedziałek na "sześć z plusem"

Sześciu przedstawicieli lubuskich OSP podpisało w siedzibie zielonogórskiego Funduszu Umowy Dotacji, które są gwarantem realnego wsparcia funkcjonowania jednostek. Wydarzenie było odpowiedzią na potrzeby zgłoszone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie obejmuje następujące zadania:

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Strzegowie - dotacja inwestycyjna w kwocie do 550 056,00 zł
 • Doposażenie OSP Bobrowice w środki ochrony indywidualnej dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych - dotacja bieżąca w kwocie do 15 000,00 zł
 • Zakup dwóch dronów wraz z kamerą dla GPR OSP Templewo - dotacja inwestycyjna w kwocie do 50 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP KSRG Mozów - dotacja inwestycyjna w kwocie do 625 000,00 zł
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie - dotacja inwestycyjna w kwocie do 574 950,00 zł
 • Doposażenie Jednostki OSP Strużka w umundurowanie bojowe oraz sprzęt ratowniczy - dotacja bieżąca w kwocie do 20 000,00 zł

Jednostki OSP reprezentowali:

 • Tadeusz SOLECKI – Prezes OSP w Strzegowie
 • Jakub LEŚKO – Prezes OSP Bobrowice
 • Aleksander KUSZ – Prezes OSP Templewo
 • Arkadiusz TKACZ – Prezes OSP w Mozowie
 • Sylwester POKUSA – Prezes OSP w Czarnowie
 • Piotr RADZION – Prezes OSP Strużka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował
Prezes Zarządu Mariusz Herbut.