Beta

Pomoc dla Szpitala w Nowej Soli na modernizację kotłowni.

W dniu 22 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową", realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz, ze strony Szpitala, Justyna Koszal – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych przy kontrasygnacie Mariusza Szymakowskiego – Głównego Księgowego.               

Przedmiotem dofinansowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku kotłowni znajdującego się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli wraz z modernizacją technologii kotłowni o mocy 5,02 MW, która dostarcza ciepło na cele c.o., c.w.u. oraz parę technologiczną do budynków Szpitala oraz przychodni specjalistycznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala. Inwestycja obejmuje szereg zadań począwszy od wymiany kotłów zasilanych miałem węglowym, na kotły gazowe wodne o łącznej mocy 2200 kW oraz kotły gazowe parowe o łącznej wydajności pary 2000 kg/h wraz z zastosowaniem modułu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, o mocy elektrycznej 199 kW oraz cieplnej 293 kW. Przewidziano również odzysk ciepła ze spalarni odpadów medycznych poprzez ekonomizer spalin. Wykonana zostanie również termomodernizacja budynku kotłowni oraz instalacja systemu zarządzania energią w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.    

      Koszt całkowity i kwalifikowany zadania wynosi 16 253 001,51 zł, a wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 5 200 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane z wykorzystaniem bezzwrotnych środków zagranicznych w ramach RPO Lubuskie 2020.

Termin realizacji zadania przypada na okres od 14.07.2021 r.  do 30.06.2022 r.