Beta

Podtrzymujemy partnerstwa na rzecz ochrony środowiska

Stawiamy na bezpośrednie spotkania konsultacyjne z przedstawicielami instytucji współpracujących, dzięki którym możliwe jest planowanie i sukcesywnie wdrażanie prośrodowiskowych strategii.

Szczegółowa analiza potrzeb, które omawiane są podczas spotkań, pozwala na najbardziej efektywne i skoncentrowane na określonym wyzwaniu wdrażanie kwestii działań priorytetowych
i  naprawczych, ukierunkowanych na szeroko rozumianą ekologię.

Dzięki wspólnej realizacji projektów i zadań, ukierunkowanych na finansowanie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, możliwe jest w jak najpełniejszym zakresie wypełnianie statutowych zadań Funduszu, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorza Garczyński Burmistrz Krosna Odrzańskiego oraz Mirosław Glaz Prezes Zarządu Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze