Beta

Podsumowanie współpracy WFOSIGW w Zielonej Górze z KW PSP w Gorzowie Wlkp. w roku 2022.

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz likwidacji ich skutków.

Podsumowania współpracy dokonali: Prezes Zarządu Funduszu Mariusz Herbut oraz Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Patryk Maruszak przy udziale Z-cy Komendanta PSP st. bryg. Janusza Drozdy i Z-ca Prezesa Zarządu Funduszu Ireneusz Madej oraz zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, poseł na sejm RP Jerzy Materna, poseł na sejm RP Jacek Kurzępa, doradca Wojewody ds. współpracy z samorządami Grzegorz Maćkowiak, radny sejmiku województwa Bogusław Motowidełko jak również Komendanci Powiatowi PSP województwa lubuskiego.

W roku 2022, WFOSiGW w Zielonej Górze dofinansował 17 projektów na łączną kwotę 1 703 222,62 zł. Wnioski dotyczyły: doposażenia ksrg w samochody ratowniczo-gaśnicze, zakup sprzętu technicznego, ochrony osobistej, lekkich samochodów zabezpieczenia operacyjnego ale również tworzonego Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz środowiska naturalnego nie ma ceny, dlatego doceniając poświęcenie, odwagę strażaków w ich codziennej służbie Fundusz będzie dalej wspierał naszych strażaków PSP oraz druhów i druhny z OSP województwa lubuskiego.