Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu patrolowo – gaśniczego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Siecieborzycach

17 grudnia br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy o dotację zadania pn. Zakup specjalistycznego samochodu patrolowo – gaśniczego do wykrywania i gaszenia pożarów lasów oraz innych akcji ratowniczo – gaśniczych”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Siecieborzycach.

Zadanie polega na doposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborzycach w specjalistyczny samochód patrolowo - gaśniczy. Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie Gminy Szprotawa.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Robert Urbaniak – Prezes Jednostki OSP w Siecieborzycach,

 

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 185.250,00  zł.

Wysokość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi: 75.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.04.2021r. – 20.12.2021r.

Termin rozliczenia zadania: do 31.12.2021r.